Universal-Blechprüfmaschine

Universal-Blechprüfmaschine, Erichsen-Tiefung & Tiefziehprüfung & FLC, bis 200 kN / 400 kN Zugkraft
Modell 142

Modell 142

142-20-Basic

Universal-Blechprüfmaschine, Erichsen-Tiefung & Tiefziehprüfung & FLC, bis 200 kN Zugkraft

Modell 142

Modell 142

142-20

Universal-Blechprüfmaschine, Erichsen-Tiefung & Tiefziehprüfung & FLC, bis 200 kN Zugkraft

Modell 142

Modell 142

142-40-Basic

Universal-Blechprüfmaschine, Erichsen-Tiefung & Tiefziehprüfung & FLC, bis 400 kN Zugkraft

Modell 142

Modell 142

142-40

Universal-Blechprüfmaschine, Erichsen-Tiefung & Tiefziehprüfung & FLC, bis 400 kN Zugkraft